قسمت دوم Blendoku


ژانر: پازل

«بِلندوکو ۲» دنباله‌ای است برای بازی محبوب «بلندوکو» که بعد از موفقیت بازی اول، روانه‌ی گوشی‌های هوشمند شد. بلندوکو ۲ حدود ۵۰۰ مرحله‌ی رایگان دارد که می‌تواند تا مدّت‌ها سرگرم‌تان کند.

 

در آیتونز:

https://itunes.apple.com/us/app/blendoku-2/id1017177662?mt=8

 

در یوتوب:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=DGVo26co7N4

 

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید