با Score! Hero قهرمان فوتبال شوید!


ژانر: ورزشی

بعضی بازی‌های ویدئویی ورزشی، مانند فیفا، هدف‌شان این است که مسابقه‌های ورزشی را شبیه‌سازی کنند، امّا گاهی وقتِ کافی برای بازی‌های ورزشی تمام‌عیار را نداریم و بهتر است به حرکات نمایشی اکتفا کنیم! بازی جذّاب «اسکور هیرو» چنین فرصتی را در اختیارمان می‌گذارد. در بازی‌هایی مانند فیفا می‌توانید مسابقه‌های فوتبال را کاملاً تجربه کنید، امّا تمرکز اصلی اسکور هیرو روی پاس دادن و شوت کردن است.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید