اپیسر بیست‌و‌چهارمین جایزه”Taiwan Excellence Award”را دریافت کرد


کمپانی اپیسر برای هفتمین بار متوالی موفق به دریافت جایزه ” Taiwan Excellence Award” شد. در این رقابت ۲۰۲ شرکت کننده با ۵۲۳ محصول شرکت داشتند.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید