چگونه در حالت آفلاین از گوگل مپ استفاده کنیم؟


قطع شدن دسترسی به اینترنت,  به خصوص هنگام سفر در جاد ها , در قطار و مترو, اتفاقیست که اغلب رخ میدهد. درست در همین مکان ها هم برای پیدا کردن راه احتیاج به نقشه داریم.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید