بازی وروجک نوازنده برای علاقه مندان به موسیقی


پویا احمدوند یکی از ایده پردازان جوان که در دومین جایزه چالش نوآورانه شرکت کرده بود، با طرح بازی وروجک نوازنده قصد دارد موسیقی اصیل ایرانی را در بین نسل نو زنده نگه دارد.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید