گفتگو با سامان صفایی – مدیرپروژه کارت فرا پی

تک تاکس - گفتگو با سامان صفایی - مدیرپروژه کارت فرا پی - techtalks.ir

گفتگو با سامان صفایی – مدیرپروژه کارت فرا پی

اشتراک گذاری
1.48K مشاهده0 نظردریافت4:59مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.