مصاحبه با Paulo Gomes – مدیر بخش منطقه خاورمیانه و آفریقا WINCOR NIXDORF

مصاحبه با Paulo Gomes - مدیر بخش منطقه خاورمیانه و آفریقا WINCOR NIXDORF - تک تاکس - techtalks.ir

مصاحبه با Paulo Gomes – مدیر بخش منطقه خاورمیانه و آفریقا WINCOR  NIXDORF

اشتراک گذاری
1.50K مشاهده0 نظردریافت3:33مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.