مصاحبه با شهرام رشتی – مدیرعامل مبناکارت آریا

تک تاکس - مصاحبه با شهرام رشتی - مدیرعامل مبناکارت آریا - techtalks.ir

مصاحبه با شهرام رشتی – مدیرعامل مبناکارت آریا

اشتراک گذاری
1.58K مشاهده0 نظردریافت5:33مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.