گفتگو با حمیدرضا شاهسواری – مدیرعامل تجارت الکترونیک تدبیر کیش

تک تاکس - گفتگو با حمیدرضا شاهسواری - مدیرعامل تجارت الکترونیک تدبیر کیش - techtalks.ir

گفتگو با حمیدرضا شاهسواری – مدیرعامل تجارت الکترونیک تدبیر کیش

اشتراک گذاری
1.52K مشاهده0 نظردریافت3:18مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.