مصاحبه با سید نادر حجازیان – عضو هیئت مدیره تجارت پی

تک تاکس - مصاحبه با سید نادر حجازیان - techtalks.ir

مصاحبه با سید نادر حجازیان – عضو هیئت مدیره تجارت پی

اشتراک گذاری
1.32K مشاهده0 نظردریافت6:25مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.