مصاحبه با امیر صالحی – معاون توسعه‌ی کسب و کار داده‌ورزی سداد

تک تاکس - مصاحبه با امیر صالحی - معاون توسعه‌ی کسب و کار داده‌ورزی سداد - techtalks.ir

مصاحبه با امیر صالحی – معاون توسعه‌ی کسب و کار داده‌ورزی سداد

اشتراک گذاری
1.49K مشاهده0 نظردریافت6:04مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.