مصاحبه با احمد احمدی رفیع – مدیرعامل اسوه ایران

تک تاکس - مصاحبه با احمد احمدی رفیع - مدیرعامل اسوه ایران - techtalks.ir

مصاحبه با احمد احمدی رفیع – مدیرعامل اسوه ایران

اشتراک گذاری
1.45K مشاهده0 نظردریافت4:10مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.