گفتگو با دکتر علی دیواندری – رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

تک تاکس - گفتگو با دکتر علی دیواندری - رئیس پژوهشکده پولی و بانکی - techtalks.ir

گفتگو با دکتر علی دیواندری – رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

اشتراک گذاری
2.09K مشاهده0 نظردریافت6:36مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.