گفتگو با سیامک صمیمی – مدیر امور مشتریان ایران ارقام

تک تاکس - گفتگو با سیامک صمیمی - مدیر امور مشتریان ایران ارقام - techtalks.ir

گفتگو با سیامک صمیمی – مدیر امور مشتریان ایران ارقام

اشتراک گذاری
1.50K مشاهده0 نظردریافت3:54مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.