قانون مالکیت معنوی آرزوی دیرینه شرکت های نرم افزاری است

مجید کهن در گفتگو با تک تاکز بحث تدوین قانون مالکیت معنوی نرم افزار و اجرایی شدن آن را آرزوی دیرینه شرکت های نرم افزاری دانست و گفت ادامه روند فعلی باعث از نابودی شرکت های نرم افزاری خواهد شد.

اشتراک گذاری
2.29K مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.