شبکه اجتماعی نابینایان

یکی از طرح های ارائه شده در دومین چالش نوآورانه طرح شبکه اجتماعی ویژه نابینایان است.

اشتراک گذاری
1.41K مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.