دومین دوره جایزه چالش نوآورانه برگزار شد

دومین دوره جایزه چالش نوآورانه برگزار شد-طی سال های اخیر مراسم های استارتاپ با استقبال چشمگیری از سوی ایده پردازان و نوآوران روبرو شده است. این دست از مراسم ها که سابقا به ارائه ایده ها ختم میشد، امروزه به فرصتی برای تبدیل ایده های خلاقانه به محصول نهایی بدل شده است. مراسم چالش نوآورانه را که توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شده است را می توان یکی از موفق ترین این استارتاپ ها دانست.

اشتراک گذاری
1.74K مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.