حسین مهری – مدیر‌‌عامل پست: در حال مذاکره با ebay و آمازون هستیم(قسمت اول)


حسین مهری – مدیر‌‌عامل پست: در حال مذاکره با ebay و آمازون هستیم(قسمت اول)

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید