نصرالله جهانگرد – معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات


باید ظرفیت نیروی انسانی بازار کار را افزایش دهیم.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید