مصاحبه با مدیر روابط عمومی ایرانسل، آرش کریم بیگی


مصاحبه با آرش کریم بیگی مدیر روابط عمومی ایرانسل در الکامپ ۲۰۱۳٫

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید