هکرها اطلاعات کاربران کام کست را به فروش گذاشتند

تک تاکس - هکرها اطلاعات کاربران کام کست را به فروش گذاشتند - techtalks.ir

شرکت کام کست یک شرکت بزرگ ارایه دهنده خدمات تلویزیونی در جهان است که اطلاعات  ۲۰۰ هزار مشترکش سرقت شده و کاربران مجبور شدند اطلاعات کاربری شان را تغییر دهند. اما کام کست اعتقاد دارد که این حرکت تنها یک نقض امنیتی بوده در حالیکه هکرهای زیر زمینی فروش اطلاعات ایمیل و حساب کاربری ۵۹۰ هزار نفر از کاربران کام کست به قیمت هزار دلار را تایید کردند.

اشتراک گذاری
866 مشاهده0 نظردریافت1:16مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.