مواظب بدافزار جدید اندرویدی باشید

تک تاکس - مواظب بدافزار جدید اندرویدی باشید - techtalks.ir

گونه های جدید بدافزارهای اندرویدی تغییر ظاهری داده اند و در قالب برنامه هایی مثل candy crash و snapchat ظاهر شده اند.

اشتراک گذاری
757 مشاهده0 نظردریافت1:37مدت زمانکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.


Comments are closed.