سه ترفند کاربردی برای استفاده از گوگل کروم


گوگل کروم یکی از بهترین مرورگرهایی است که تا کنون طراحی شده است. این مرورگر پس از عرضه و ورود به سرعت جای خود را در میان کاربران باز کرد و اکنون می‌توان به صراحت گفت جایگاه نخست را در این زمینه دارد. اغلب کاربران از یک مرورگر جز باز کردن صفحه‌های گوناگون وب انتظار بیشتری ندارند و به همین دلیل شاید از خدمات و پشتیبانی‌هایی که مرورگرها در اختیارشان قرار می‌دهند، خبر نداشته باشند. امروز ۳ ترفند کاربردی در استفاده از گوگل کروم را معرفی می‌کنیم که می‌تواند کارایی این مرورگر را افزایش دهد.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید