گفتگو با محمد توکلی، مدیرعامل ایران سولار


شبکه ماهواره ای برای پشتیبانی در هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه پیاده سازی کرده ایم

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید