دکتر عارف وزیر اسبق مخابرات در بازدید از تلکام ۲۰۱۵ : باید به فکر بازارهای منطقه باشیم


شاید این ها را نیز دوست داشته باشید