احتمال افزایش ۲۰درصدی قیمت اینترنت

asiatech

ارائه پروانه به شرکت هایی که سابقا با عنوان pap از آن ها یاد میشد چه تبعاتی خواهد داشت؟ آیا این پروانه که از PAP به FCP با شرایط بدون محدودیت تکنولوژی تغییر یافته باعث انحصار طلبی شرکت های بزرگ خواهد شد؟ آیا دریافت حق پروانه ۲۰ میلیارد تومانی ارتباطات ثابت، باعث افزایش قیمت اینترنت برای مصرف کنندگان خواهد شد؟ چه بر سر کیفیت اینترنت خواهد آمد؟

مهندس یوسفی زاده مدیرعامل شرکت آسیا تک یکی از ۷ شرکت دارای پروانه PAP به این سئوال های تک تاکز پاسخ میدهد.

اشتراک گذاری
3.01K مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.