نصرالله جهانگرد: در پی توافق با کمپانی های بزرگ برای تولید تلفن همراه و لپ تاپ در ایران هستیم


شاید این ها را نیز دوست داشته باشید