کنفرانس خبری دبیر شورای عالی فضای مجازی در حاشیه تلکام ۲۰۱۵

کنفرانس خبری دبیر شورای عالی فضای مجازی در حاشیه تلکام ۲۰۱۵

اشتراک گذاری
3.66K مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.