زیباترین شهر فناوری دنیا کجاست؟


کیوتو از بزرگترین شهرهای ژاپن با جمعیت حدود یک و نیم  میلیون نفر لقب زیباترین شهر دنیا را گرفته است.کیوتو قرن ها پایتخت ژاپن و مقر دربار امپراتوری بودهوامروزه به خاطر پیشرفت هایی که در زمینه فناوری و صنعت داشته از نظر توریستی توانسته گردشگران زیادی را به خودش جذب کند. فناوری و صنایع الکترونیکی، ستون فقرات اقتصاد کیوتو را تشکیل می دهد.

 

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید