تجارت الکترونیک در ایران فقیر است

166

سهیل الماسی مدیر بازاریابی شرکن نت برگ معتقد است: مدیران نت برگ به هیچ شرکتی به عنوان رقیب نگاه نمی‌کند، و دوست دارند تا دیگران نیز در عرصه تجارت الکترونیک در ایران فعال باشند چراکه این حوزه در ایران فقیر مانده است.

اشتراک گذاری
1.84K مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.