تجارت الکترونیک در ایران فقیر است

سهیل الماسی مدیر بازاریابی شرکن نت برگ معتقد است: مدیران نت برگ به هیچ شرکتی به عنوان رقیب نگاه نمی‌کند، و دوست دارند تا دیگران نیز در عرصه تجارت الکترونیک در ایران فعال باشند چراکه این حوزه در ایران فقیر مانده است.

اشتراک گذاری
1.87K مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.