الکامپ امسال کیفیت نداشت


یکی از مدیران میانه‌ای شرکت دایا سیستم در مورد الکامپ بیستم اعتقاد دارد که این نمایشگاه امسال کیفیت مناسبی نداشته است.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید