معمار فناوری اطلاعات کشور از الکامپ بازدید کرد


رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران از الکامپ بیستم بازدید کرد.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید