صبانت: اینترنت حجمی ابتکارمان بود

6

یکی از کارشناسان شرکت صبانت مدعی شده که اینترنت حجمی ابتکار این شرکت بوده است.

اشتراک گذاری
1.67K مشاهده0 نظردریافتکد ویدئو
حداکثر طول ویدیو 640 و حداکثر عرض آن 360 میباشد.

Comments are closed.