ترکیدن Xbox one را تماشا کنید


در این ویدیو Xbox One بوسیله مواد منفجره منحدم می‌شود.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید