ترکیدن Wii U را تماشا کنید


در این ویدیو کنسول Wii U توسط اسلحه MRDA منحدم می شود.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید