iPhone ۵S و گلوله هایی که از آن عبور می کنند


در این ویدیو iPhone ۵S بوسیله یک اسلحه با کالیبر ۵۰ به کلی نابود می شود.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید