مصاحبه با جان هنسی

مصاحبه با جان هنسی رئیس هیئت مدیره alphabet | خانواده‌ام بزرگ‌ترین دارایی من است

آلفابت یکی از غول‌های دنیای تکنولوژی و شرکت مادر گوگل است. در این مصاحبه با پرسش‌های کوتاه از رئیس هیئت مدیره آن درباره سبک زندگی‌اش سوال‌هایی پرسیده می‌شود. مصاحبه با جان هنسی رئیس هیئت مدیره alphabet را با زیرنویس اختصاصی از تک‌تاکس ببینید.

مصاحبه با جان هنسی رئیس هیئت مدیره alphabet | خانواده‌ام بزرگ‌ترین دارایی من است

آلفابت یکی از غول‌های دنیای تکنولوژی و شرکت مادر گوگل است. جان خنسی در دوره‌ای مدیر دپارتمان علوم کامپیوتر استنفورد و در دوره‌ای دیگر مدیر کل استنفورد بوده است. بنیانگذارن یاهو و گوگل از مطرح‌ترین دانشجویان او به حساب می‌روند.در این مصاحبه با پرسش‌های کوتاه از او درباره سبک زندگی‌اش سوال‌هایی پرسیده می‌شود. مصاحبه با جان هنسی رئیس هیئت مدیره alphabet را با زیرنویس اختصاصی از تک‌تاکس ببینید.

از تک تاکس بیش‌تر ببینید:

مصاحبه با استیو هافمن مدیر عامل Reddit | لینک تماشا

مصاحبه با دزمون هلمند مدیر عامل بنیاد بیل گیتس | لینک تماشا

مصاحبه با سوزان وجسیکی مدیر عامل یوتیوب  | لینک تماشا

 

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید