گفتگو با میلاد صابری بنیانگذار کاربانک

گزارش تصویری تک‌تاکس از الکامپ 97

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید