دکتر واعظی: مهمترین دستاورد دولت یازدهم در عرصه ICT افزایش ۳ برابری کاربران اینترنت بوده


دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به گزارشگر تک تاکس گفت: مهمترین دستاورد دولت یازدهم از شروع کار تا به امروز در عرصه ICT ، افزایش ۳ برابری کاربران اینترنت بوده است. به طوری که در ابتدای این دولت تقریبا ۳میلیون نفر کاربر اینترنت داشتیم اما هم اکنون بعد از گذشت ۳ سال به ۹ میلیون کاربر اینترنت رسیده ایم.

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید