مصاحبه با افشاریان – مدیر دپارتمان انرژی‌های تجدیدپذیر شرکت کسری انرژی پاسارگاد


گزارش تصویری تک‌تاکس از همایش تهران هوشمند اسفند ۹۶

مصاحبه با افشاریان – مدیر دپارتمان انرژی‌های تجدیدپذیر شرکت کسری انرژی پاسارگاد

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید