گفتگو با مسعود سریع القلم – مدیرعامل شهروند


گزارش تصویری تک‌تاکس از همایش تهران هوشمند اسفند ۹۶

گفتگو با مسعود سریع القلم – مدیرعامل شهروند

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید